โครงการ​ปิดรับการลงทุน

เนื่องจากโครงการได้รับการผิดสัญญาการส่งมอบทองคำตามกำหนดและไม่ได้รับการคืนเงินต้นจากทางบริษัทคู่ค้า ทำให้โครงการไม่สารมารถ ดำเนินการต่อไปได้ เป็นเหตุให้โครงการระงับการลงทุนและหยุดการดำเนินการใดๆทั้งสิ้น
สอบถามอื่นๆโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิก

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ขั้นตอน ติดตามและเข้ากลุ่ม
การคืนเงินทุนของโครงการ

Login เข้าสู่ระบบ โดยใช้เบอร์โทรและรหัสผ่านของท่านที่ลงทะเบียนลงทุนไว้กับทางโครงการ ลิ้งสำหรับเข้าระบบ https://app.goldves.com/

Login to system

เมื่อ Login เข้ามาแล้วระบบจะแจ้ง ID สีฟ้าๆ ที่ขึ้นต้นด้วย GV ให้ท่านจดบันทึก GV สีฟ้าๆนี้ไว้ หรือคัดลอกมาเพื่อใช้เข้ากลุ่ม LINE Open Chat ต่อไป

ติดต่อสอบถาม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

ติดต่อเจ้าหน้าที่